vidim vás nerada , ale když už jste tady ................. THIS BLOG IS MADE FOR MOZILLA FIREFOX !!!!!!!!

Duben 2007

Nenávidím ....

30. dubna 2007 v 20:10 | dé.monická |  citáty a básničky
Nenávidím lidi... za to, že nejsou upřímní

Nenávidím společnost... za to, že je necitelná

Nenávidím svět... za to, že je plný nespravedlnosti

Nenávidím život... za to, že ho neumím pořádně žít

Nenávidím Tě... za to, že Tě miluju

Malý princ

30. dubna 2007 v 20:05 | dé.monická |  citáty a básničky

Proč není všechno tak jak bychom chtěli ? Proč nemůžeme včechno mít
? Snad kdybychom všechno měli už bychom neměli co chtít. (Malý Princ)

Dotaz ...

30. dubna 2007 v 19:03 | dé.monická |  jen se potřebuju vykecat ... občas
Co pro vás znamená slovo PROMIŇ ? neni to spíš už jen fráze ... ?

The killers - Sam´s town

30. dubna 2007 v 12:21 | dé.monická |  texty a klipy
Nobody ever had a dream round here,
but I don't really mind and it's starting to get to me
Nobody ever pulled the seams round here,
but I don't really mind and it's starting to get to me

I've got this energy beneath my feet
like something underground's gonna come up and carry me,
I've got this sentimental heart that beats
and I don't really mind and it's starting to get to me

Now.."Why do you waste my time?"
Is/If the answer to the question on your mind
And I'm sick of all my judges
so scared to walk on by [so scared of what they'll find]
But I know that I can make it
As long as somebody takes me home,
every now and then...

Now/Oh, have you ever seen the lights?
Have you ever seen the lights?

I took the shuttle on a shopway driveway [shockwave ride]
the people the way said don't go that way [?]
I took a boat [bullet] and a hook to that side [I look inside...]
And it's running through my veins
I know there's a faster way [It's an American masquerade]


Blah Blah Blah
Does she know that way..?
I've never really known anyone
Do you know another way?
Red white and blue upon a birthday cake,
And my brother, he was born on the fourth of the July...and that's all

"So why do you waste my time?"
Is/If the answer to the question on your mind
And I'm sick of all my judges
so scared of letting me shine
But I know that I can make it,
as long as somebody takes me home...

Wooooooo!

(every now and then) [x2]

You know I see London, I see Sam's Town
holds/pulls my hand and let's my hair down
Rolls the world right off my shoulder
I see London, I see Sam's Town

Venuše ve znameních - jak se projevuje

30. dubna 2007 v 11:38 | www.doktorka.cz |  astrologie
Venuše v horoskopu symbolizuje přitažlivost, to, jakým způsobem dokážeme zapůsobit a jak můžete dávat a přijímat lásku. Ukazuje to, jakým způsobem vytváříme vztahy a jak dokážeme projevovat smysl pro krásu a umělecký talent. V horoskopu mužů naznačuje, jaký typ žen přitahují, u žen se projevuje přímo jako schopnost udělat dojem a přitáhnout pozornost.
Nevíte, ve kterém znamení byla Venuše při vašem narození? Může být ve stejném znamení, jako vaše Slunce (Sluneční znamení), ale většinou bývá o jedno nebo dvě znamení vedle.
Znamení Venuše můžete zjistit z tabulek -www.horoskopy-online.cz -... uvádějte jméno, datum , místo narození

Venuše v Beranu: Lásku projevujete bezprostředně a přímočaře. Vztahy vnímáte jako přirozené a nekomplikované, pokud zažijete zklamání, dokážete se z něj velmi rychle vzpamatovat. Láska pro vás znamená hledání a činnost - impulzivní navazování vztahů, hledání spolubojovníků. Nevyzrálost může vést k překotnému životu plnému lásky i rozchodů.
Víte, co se vám líbí a neváháte si za tím jít. Objekt své lásky můžete pronásledovat s netrpělivostí a impulsivností. Snažte se svou razanci tlumit citlivostí k citům druhých. Můžete druhé zaujmout, aktivně přitáhnout pozornost. V lásce může chybět kultivovanost a rozvaha.

Venuše v Býku: pomáhá skvělému rozvinutí všech pěti smyslů. Dobře víte, co uspokojí i smysly druhých lidí, proto můžete uspět uměleckých oborech, můžete mít libozvučný hlas a dobře vařit. Cit pro dotek můžete uplatnit v oblasti léčitelství, fyzioterapii i v běžném mezilidském kontaktu.
V lásce potřebujete projevy fyzické blízkosti a náklonnosti, vztah na dálku pro vás není vztahem. Nebojte se v lásce být tím aktivnějším, můžete druhé učit, jaké potěšení mohou mít z vlastního těla. Zvykněte si na to, že objekty své lásky nemůžete vlastnit, láska není investice, která by se vám musela vracet.
Venuše v Býku podporuje silný vztah k přírodě, můžete se jí kochat i ochraňovat.

Venuše v Blížencích: Potřebujete pestrost a změnu, snažte se ji hledat uvnitř trvalého vztahu, kde musí být povolena změna a svoboda. Jste tím, kdy by měl zažehávat jiskru a vztah stále omlazovat svými svěžími sny a představami. Lásku musíte pěstovat, proto byste ji neměli opouštět. Přes svou bezstarostnost se snažte projevit více oddanosti. Lásku dejte ihned najevo a mluvte o ní, na to máte mimořádný talent.
K životu potřebujete ale také velké množství dalších společenských vztahů. Svými slovy můžete druhé obohacovat. Slabostí může být hledání povrchního uspokojení, pokud dáte přednost bezstarostnosti a vlastnímu potěšení.

Venuše v Raku: nutně potřebujete poskytovat a přijímat uspokojení a bezpečí. Na schopnost prožívat lásku, přijímat a projevovat náklonnost má velký vliv to, jaké lásky se vám dostalo od vaší matky. Pokud jste si láskou matky nebyli jisti, může se v dospělosti objevovat pocit, že jste nepochopeni a nemilovaní.
Subjektivní prožívání může souviset s tím, že se hodně zabýváte přijímáním lásky a zapomínáte přitom na množství a kvalitu lásky, kterou dáváte. Vaše láska se projevuje instinktivně - spontánní péčí o všechno, co pomoc potřebuje. Vaše srdce bije pro domov, rodinu a děti. Snažte se, aby se vaše péče pro druhé nestala samozřejmostí, nenechte se využívat a také se nevyčerpávejte starostmi o ty, kteří o to nestojí.

Venuše ve Lvu: podporuje velmi romantické prožívání lásky. Svou vášeň můžete ventilovat skrze tvůrčí a umělecké vyjádření. Milujete naplno a srdcem, ale váš partner nebo partnerka jsou spíše součástí vaší hry na lásku, než skutečným objektem vašeho zájmu. Posedne-li vás vášeň, můžete se dopustit i nevěry, ale pokud by se objevil jen nepatrný náznak podezření vůči vaší partnerce nebo partnerovi, může to vyvolat vaši nepříčetnost. Jinak můžete být velkorysí a můžete rytířsky ochraňovat slabšího. Pokud budete v partnerství jeden druhého ctít, uznávat, obdivovat a respektovat navzájem svou individualitu, můžete vytvořit velmi ušlechtilý a úspěšný vztah.

Venuše v Panně: Potřeba analyzovat a rozebírat se projevuje i v lásce a vztazích. Můžete být velmi nároční a vybíraví, neunikne vám žádný nedostatek, můžete usilovat o dokonalost u sebe sama i u druhých. Krásou a láskou se musíte umět nechat okouzlit, poddat se jejich tajemství a přestat hledět jen na jejich praktický význam. Láska znamená očistný proces, ale dejte si pozor na to, abyste jako nečisté neodsuzovali zbytečně něco, co by váš život mohlo obohatit. Dočasně vám může vyhovovat i samota. Svázanost a odříkání se může střídat s obdobími výrazné uvolněnosti.
Vaším úkolem je vyvážit morální hodnoty s emocionálními tužbami. Dokonalost spočívá v přijetí nedokonalosti.

Venuše ve Vahách: Máte vnitřní smysl pro krásu, harmonii a spravedlnost. Můžete druhé zaujmout okouzlujícím půvabem. Váš ideál lásky je společenský, přitažlivý, bezchybný, taktní a společenský protějšek. Nezapomeňte na to, že to může být jen povrchní dojem, jádro vás pak může překvapit. Posuzování krásy je subjektivní, nenechte se ovlivnit tím, co je oceňováno v médiích. Snažte se být tvůrcem trendů, ne jejich následovatelem, uplatňujte své vlastní estetické cítění. Potřebujete rovnoprávný a harmonický vztah, ale neuhýbejte před problémy, které si vyžadují řešení.

Venuše ve Štíru: lásku prožíváte intenzivně, síla prožitku je oživující nebo zničující. Můžete se snažit získat si objekt své lásky, ale často to dopadne tak, že vy sami se dostanete do osidel její moci, ona vám vládne a má vás v pasti. Vaše touha má velkou sílu, vyzařujete sexuální přitažlivost a máte hluboký smysl pro citový stav druhých lidí. Dejte si pozor na podvědomou snahu partnera ovládnout, neusilujte o důkazy lásky a oddanosti, nechte druhé volně dýchat, i když můžete mít strach z odmítnutí nebo opuštění. Sami se nebojte partnerům více otevřít a důvěřovat, ale nenechte sebou manipulovat.

Venuše ve Střelci: lásku potřebujete prožívat naplno a nadšeně, musí být upřímná a opravdová. Někdy je to dlouhý proces hledání, který vás zavede až do cizích zemí a kultur. Neupínejte se jen na budoucnost, važte si i minulých vztahů, oceňte lásku, kterou jste už získali. Láska může být dobrodružstvím i v domáckém a předvídatelném prostředí. Můžete inspirovat a zahřívat srdce zklamaná a posmutnělá. Vaším úkolem je probouzet naději, ale vaší velkou chybou může být dávání planých slibů. V lásce musíte spojit své morální zásady s potřebou milování.

Venuše v Kozorohu: láska ve vašem srdci klíčí pomalu a opatrně. Můžete být laskaví běžným, společensky přijatelným způsobem, ale vždy si potřebujete udržet odstup. City neprojevujete příliš otevřeně, čekáte, až vám druhá strana projeví zájem. Proto můžete přitahovat otevřenější a přímočařejší protějšky.
Ve vztahu jsou pro vás důležité tradiční hodnoty, věrnost a stabilita. Partnerský vztah musí projít zkouškou časem. Snažte se zbavit nedůvěry a nebojte se odhalit vášnivější podobu své lásky.
Můžete mít schopnost hodnotit umění, a možná s ním i obchodovat, ale umění ani láska nejsou obchod. Toužíte po hluboce duchovním milostném vztahu, ale k tomu musí být vaše srdce poddajnější.

Venuše ve Vodnáři: K lásce i uměleckému projevu můžete přistupovat otevřeně a experimentálně. Jste schopni hodně tolerovat, ale i překvapovat. Druzí lidé se mohou ve vaší přítomnosti uvolnit a být víc sami sebou, ale mohou se také cítit zmateni vašimi nevypočitatelnými city. K druhým můžete mít tolerantní a liberální postoj, ale když dáváte partnerovi příliš velký prostor, může si myslet, že vám na něm nezáleží a opustí vás. Potřebujete najít sobě podobného podivína, se kterým můžete společně hledat svobodu a být k sobě upřímní. Ve vašem vztahu se musí propojit láska a přátelství.
to mám já ... docela to i sedí ....ale žádnýho podivína už nehledám .... ........

Venuše v Rybách: prožívání lásky je velmi citlivé, soucitné a plné představivosti. Očekávání, co vám láska může dát, může být příliš naivní. Touha po výšinách může přinést hluboké zklamání. Vaše láska může být velmi univerzální, jste velmi vnímaví a starostliví, proto může být vaše láska zneužita. Nebo vám partner odejde proto, že neunese vaše vysoké nároky. Svou lásku můžete projevit formou nějaké služby, péče o lidi nebo o zvířata, v nějaké umělecké oblasti, v něčem, co vám poskytne poučení a uvolnění. Tím vzroste vaše sebehodnocení i schopnost odhalit v sobě něco, co hledáte u druhých.

Co bych si chtěla vytáhnout .. ze zdravovědy :)

29. dubna 2007 v 21:11 | dé.monická |  zajímavosti
ENDOKRINNÍ SOUSTAVA
endokrinní žlázy neboli žlázy s vnitřní sekrecí produkují a přímo do krve uvolňují hormony . Krví jsou hormony trnsportovány do tkání .
Po chemické stránce mohou hormony být glykoproteiny , peptidy , katecholaminy , které mají své receptory uložené na povrchu buněk a steroiy , které se váží k receptorům v jádře bunky .
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
Leží na přední straně krku po stranách chrupavky štítné . Fyziologicky není hmatatelná . Její dva laloky spojuje štíhlý můstek . Histologicky je tkáň štítné žlázy folikuly , do jejichž nitra jsou uvolňovány a kde jsou skladovány hormony .
Buňky folikulů tvoří tyroxin (T4) a trijidtyroxin (T3) , které zvyšují úroveň metabolismu , spotřebu kyslíku , tvorbu tepla , snižují hladinu cholesterolu , zvyšují frekvenci a sílu stahů srdce aj. Od časných stádií nitoděložního života mají vliv na vývoj nervové soustavy . Při jejich deficitu v tomto období a po narození dochází k nenávratným mentálním poruchám . Pro tvorbu těchto hormonů je nepostradatelný dostatej jodu - folikulární buňky jej z těla aktivně vychytávají .
Regulace produkce T3 a T4 je zprostředkována nadřazeným hypotalamo - hypofizárním systémem - působením předního laloku hypofýzy . ..................blablabla
PŘÍŠTITNÁ TĚLÍSKA
Příštitná tělíska či příštitná žláza jsou celkem 4 drobná tělíska pro život zcela nezbytná , uložená v tkáni štítné žlázy . Jejich produkt - parathormon zvyšuje v ledvinách zpětné vstřebávání vápníku ( snižuje zpětné vstřebávání fosfátu , stimuluje uvolňování vápníku z kostí a napomáhá jeho vstřebávání ve střevě .) Buňky příštítných tělísek fungují jako chemoreceptory - detekují změnu hladiny Ca v krvi a podle ní je sekreční činnost buňěk jednoduchou zpětnou vazbou řízena . ....blabla
SLINIVKA BŘIŠNÍ
Je to významná žláza trávicího systému se smíšenou funkcí :
- exokrinní
- endokrinní
Endokrinní část je tvořena Langerhansovými ostrůvky buněk roztroušených v tkáni žlázy . Nacházíme v nich několik typů buněk . Nejvýznamnější z nich jsou :
-Beta buňky - produkují pro život nezbytný inzulin , který umožňuje především vstup glukozy do naprosté většiny buňěk těla , stimuluje i průnik aminokyselin , mastných kyselin a draslíku do buňěk .
Největší hladina inzulinu je v játrech . Inzulin funguje jako " klíč " otevírající dveře glukoze ......blabla
-Alfa buňky - jsou zdrojem glykogenu s účinky opačnými k inzulínu . glykogen způsobí rozklad jaterního glykogenu a zvyšuje tak koncentraci glukozy v krvi . V tukové tkáni mobilizuje tuky .
...........
Porucha sekrece nebo účinku inzulínu se nazývá diabetes mellitus - 2 typy
- 1. typ - je nedostatek inzulinu . Vlastní imunitní systém likviduje autodestrukčním procesem beta buňky Langerhansových ostrůvků .
- 2. typ - je inzulin produkován v normálním množství , či dokonce v nadbytku . Vdůsledku poruchy funkce je jeho účinek ve tkáních nedostatečný .
Diabetes mellitus se projeví mimo jiné zvýšenou hladinou glukozy v krvy , moči . Buňky nemohou využívat glukozu jako zdroj energie a roste utilizace tuků jako náhradní energetický zdroj . Následkem je hromadění odpadových produktů v krvi . Objevují se akutní a chronické komplikace - koma poškození sítnice , nervů ledvin , cév a další .
NADLEDVINKY
Nadledvinky jsou párovou endokrinní žlázou ve tvaru pyramid . Leží na horních polech ledvin . Na řezu nadledvinami rozlišujeme dřeň a kůru , které fungují jako dvě samostatné endokrinní žlázy
1.Dřeň nadledvin - je zdrojem katecholaminů (adrenalinu a noradrenalinu ) které jsou uvolňovány účinkem sympatických nervových vláken v rámci stresové reakce . Zvyšují v krvi hladinu glukozy odbouráváním glykogenu v játrech a hladinu mastných kyselin lipolýzou v tukové tkáni (zvyšují metabolismus a mobilizují energetické zdroje )
- Adrenalin - rozšiřuje cévy v kosterním svalstvu a srdci a zužuje cévy v trávicím traktu a kůži . Dále rozšiřuje průdušky a zlepšuje ventilaci plic , stimujluje srdce a tlumí činnost trávicího traktu
- Noradrenalin - rozšiřuje pouze koronární tepny .
Katecholaminy kůry nadledvin nejsou nezbytné pro život . Jejich zdrojem je také sympatická část autonomního nervového systému
2.Kůra nadledvin - je pro život nezbytná . Hormony kůry nadledvin ( několik desítek známých hormonů ) regulují metabolismus . Jsou to :
Glukokortikoidy - jež podporou novotvorby glukozy zvyšují glykémii , stimulují štěpení proteinů ( proteokatabolismus )
Mineralokortikoidy - podílejí se přímo na udržování minerálů a nepřímo na objemu mimobuněčné tekutiny .
Androgeny a estrogeny - jsou zde produkvány v malé míře
U obou pohlaví tedy nalézáme zároveň mužské i ženské pohlavní hormony . U žen jsou fyziologicky několikanásobně zastoupeny ženské pohlavní hormony u mužů pak mužské . Nadbytek , nedostatek , změna vzájemného průběhu mužských a ženských hormonů má různé patologické projevy . Na regulaci produkce glukokortikoidů se podílí nadřazený řídící systém hypotalamo - hypofyzární
HYPOTALAMO -HYPOFIZÁRNÍ SYSTÉM
Funguje jako nadřazený řídící systém řady žláz s vnitřní sekrecí . Skládá se ze dvou částí - hypotalamu a hypofýzy , jež je tenkou stopkou zavěšena na spodině hypotalamu .
- Hypotalamus - je část mezimozku . Jádra (shluky některých buňek ) v jeho přední části produkují antidiuretický hormon a oxytocin . Hypotalamus dále produkuje a přímo do krve uvolňuje regulační hormony - statiny a liberiny - které řídí tvorbu hormonů adenohypofýzy .
Ke každému hormonu adenohypofýzy existuje jeden hypotalamický statin a jeden liberin . Například tvorbu adenohypofyzárního somatotropinu tlumí somatotropin - inihibující hormon (somatostatin) a produkuje ji somatotopin - stimulující hormon somatoliberin . Názvy ostatních hypotalamických regulačních hormonů jsou snadno odvoditelné z názvu hormonů adenohypofýzy ( a jestli to neumíte odvodit , tak máte IQ 60 jak by řek náš učitel ...) atd .. jenže to už se sem asi nevejde ...

The killers - Where the white boys dance

28. dubna 2007 v 22:37 | dé.monická |  texty a klipy
už to poslouchám asi postý .... a je to čim dál lepší ..............
Take me to the place where the white boys dance.
Take me to the place where they run and play.
My baby is gone, you might have a chance.
Just take me to the place where the white boys dance.

They hug in silence,
As the sun sets.
On their empty street,
Their suspicions where they rise and hide.
And then who sweeps them off she doesn't leave.
She walks inside him,
pours a strong one.
Put her mind at ease.
It's the calm before another storm.
And the friendship's from the whiskey to the keys.

Take me to the place where the white boys dance.
Take me to the place where they run and play.
My baby is gone, you might have a chance.
Just take me to the place where the white boys... dance.

Her heart is racing.
She phones a friend to say:
I'm in an awful place.
That fool's been messin' round on me
I've seen it in his eyes and on his face
Hold on a minute.
You're talking crazy.
Don't be that jealous girl.
Just telephone you need an hour or two.
Cause we're gonna go and change somebodies word.

Take me to the place where the white boys dance.
Take me to the place where they run and play.
My baby is gone, you might have a chance.
Just take me to the place where the white boys dance.

It's the calm before another storm...
It's the calm before another storm
And the friendship's from the whiskey to the keys.

Take me to the place where the white boys dance.
Take me to the place where they run and play.
My baby is gone, you might have a chance.
Just take me to the place where the white boys... dance.

Petice

28. dubna 2007 v 17:43 | www.osud.cz |  terorismus
Bylo toho dost - Petice

Indigová revoluce a 12ti vláknová DNA

28. dubna 2007 v 17:26 | www.osud.cz |  proces transformace a rok 2012
PR: Jaké změny v této době probíhají na naší planetě a jak se to dotýká našich fyzických těl?

BF: Existují zásadní změny, mutace, ke kterým podle genetiků nedošlo od doby, co jsme vyšli z vody. Před několika lety se v Mexico City konalo celosvětové setkání genetiků a hlavním tématem byla změna DNA. Činíme právě evoluční změnu, jenom zatím nevíme, v koho se měníme... :)

PR: Jak se mění lidská DNA?
BF: Každý má dvě šroubovice DNA. A my jsme zjistili, že se tvoří další šroubovice. Ve dvojité šroubovici se nacházejí dvě vlákna DNA svinuté do spirály. Chápu to tak, že se nám vyvine vláken 12. Během této doby, a začalo to možná tak někdy před 5 až 20 lety, jsme začali mutovat. To je mé vědecké vysvětlení. Jde o mutaci našeho druhu do něčeho, kde konečný tvar zatím není známý. Změny nejsou veřejně prezentovány, neboť vědecká komunita cítí, že by obyvatelstvo vyplašily. Avšak lidé se mění a mění se na buněčné úrovni. Právě nyní například pracuji se třemi dětmi, které mají 3 vlákna DNA. Většina lidí to ví a cítí. Mnohá náboženství o této změně mluvila a je známo, že k ní dojde různými způsoby. Víme, že je to pozitivní mutace, i když fyzicky, mentálně a emocionálně to může být nesprávně chápáno a může to být děsivé.

PR: Mají tyto děti nějakou odlišnou charakteristiku od ostatních dětí?

BF: Tyhle děti dokáží hýbat objekty po celém pokoji jen tím, že se na ně koncentrují, nebo naplní sklenici vodou jen tím, že se na to dívají. Jsou telepatické. Člověk by málem myslel, pokud je pozná, že jsou napůl andělské či nadčlověkem, ale nejsou. Myslím, že jsou jen tím, do čeho dorosteme během následujících desítek let i my ostatní.
PR: Domníváte se, že se to přihodí nám všem?
BR: Vypadá to, že většina lidí narozených před rokem 1940 už nebude moci tento skok uskutečnit, ale iniciovali do další generace něco, co jim dává kapacitu k vytvoření další spirály během naší doby. Naše imunitní a endokrinní systémy nejvíce svědcí o těchto změnách. To je jednou z příčin, proč pracuji ve výzkumu imunologického testování a terapií. Některým dospělým, které jsem testovala, se další spirála DNA vytváří. Někteří dokonce dostávají svou třetí. Tito lidé procházejí velkým množstvím velkých posunů ve svém vědomí a ve fyzických tělech, neboť vše spolu souvisí. Podle mého názoru, země a vše co je zde zvyšuje své vibrace. Mnohé z dětí narozených teprve nedávno mají těla, která jsou magneticky lehčí.

Ti z nás, kteří jsou starší a rozhodnou se změnit, musí projít mnoha fyzickými změnami.

PR: Co způsobuje změny v tělech narozených s normální dvojitou šroubovicí DNA?

BF: Nejsnadnější cesta, jak mutovat naši DNA, je prostřednictvím viru. Proto viry nemusí být nezbytně špatné. Viry žijí pouze na živých tkáních. DNA viry jako jsou Epstein Barrová (tzv. EB-viróza, únavový syndrom) a Herpes #6 mění buněčnou strukturu. Retrovirus není DNA virus. Místo zmutování těla ho prakticky sní. Mnozí lidé, kteří tímto procesem projdou, mají nové zaměstnání, nové způsob myšlení, nebo přinejmenším odstartují do nového životního stylu. Ačkoliv se svého času mohou cítit opravdu nemocní, unavení, bez vůbec žádné naděje, je to dar. Je jim dávána šance změnit svou strukturu DNA a proměnit své tělo v lehčí, zdravější, které mohou vidět u další generace. Andělé, které spatřujeme, jsou znamení, že vzestupujeme. Chápu to tak, že do roku 2012 musíme tento proces završit.

Mě to je taky jedno.

27. dubna 2007 v 16:52 | dé.monická |  jen se potřebuju vykecat ... občas
jsem neuvěřitelnej romantik , ikdyž ten kdo mě vůbec nezná by to nikdy neřek ... !

Kam to se mnou spěje .... ???- jak si usteleš , tak si taky lehneš ..

27. dubna 2007 v 15:41 | dé.monická |  jen se potřebuju vykecat ... občas
49 kg... ani jsem nemrkla... to jsem snad ani nechtěla ... to je z toho života jakej vedu ...člověk nemá čas se ani pořádně najíst , když musí pořád někde lítat ..normálně se vyspim jen o víkendu.. dřív jsem byla zvyklá spát nejmíň 8 hodin denně ... teď spim tak v průměru 4 .. :( už od srpna jsem nebyla ani na žádný díze .. nic .kdybych nemusela chodit do školy tak by to bylo určitě jednodušší .........asi tak 25 kg podváha ... ne že by mě to ale vadilo ... :D...a do toho všeho budu nejspíš za 3 tejdny maturovat ... nevim sice jak , když nic neumim , ale snad tam něco řeknu ne ? bude svaťák .. tak co ..... XD.. jinak v září.............

Hypnóza

21. dubna 2007 v 19:29 | dé.monická |  parapsychologie
Není přehnané říci, že každý člověk je do určité míry zhypnotizovaný, ať už myšlenkami, které nekriticky převzal od druhých, nebo myšlenkami, o jejichž pravdivosti přesvědčil sám sebe. Tyto negativní myšlenky mají na naše chování stejný účinek jako negativní myšlenky, které hypnotizovanému člověku vštípil profesionální hypnotizér. Viděli jste někdy vystoupení hypnotizéra? Jestliže ne, dovolte mi, abych vám popsal několik jednoduchých jevů, které jsou důsledkem hypnotizérovy sugesce.

Hypnotizér řekne fotbalovému hráči, že má ruku přilepenou ke stolu a že ji nemůže zvednout. Ne že by se fotbalový hráč nesnažil, ale prostě ruku nemůže zvednout. Napíná svaly, jak může, ale jeho ruka je pevně přirostlá ke stolu.

Hypnotizér řekne vzpěrači, že nemůže zvednout tužku ze stolu. A přestože vzpěrač obvykle zvedá stopadesátikilovou činku, nyní nemůže zvednout tužku.

Hypnóza však atlety neoslabuje. Potenciálně jsou pořád stejně silní. Ale aniž si to uvědomují, snaží se jednat sami proti sobě. Na jedné straně se snaží zvednout ruku nebo tužku a skutečně napínají svaly. Ale na druhé straně myšlenka, že "to nemohou udělat", způsobuje, že se jim nezávisle na jejich vůli napínají opačné svaly. Negativní představa způsobí, že nakonec porazí sami sebe - nemohou vyjádřit svou skutečnou sílu.

Dalšímu sportovci změřili sílu stisku ruky a zjistili, že odpovídá pětačtyřiceti kilogramům. Ať se namáhal sebevíc, silněji ruku nemohl stisknout. Pak ho zhypnotizovali a řekli mu: "Jsi velmi, velmi silný. Silnější než kdykoli předtím. Jsi mnohem, mnohem silnější, Překvapuje tě, jak jsi silný." Pak mu opět změřili stisk ruky. Tentokrát se síla jeho stisku zvýšila na 55 kilogramů.

Hypnóza mu však sílu nepřidala. Hypnotická sugesce jen překonala negativní představu, která mu předtím nedovolila vyjádřit svou plnou sílu. Jinými slovy v bdělém stavu ho omezovala negativní představa, že je schopen stisknout jen 45 kilogramů. Hypnotizér pouze odstranil jeho duševní blok a dovolil mu, aby vyjádřil svou skutečnou sílu. Hypnóza ho doslovně "odhypnotizovala" a dočasně ho zbavila jeho omezující představy o sobě samém.

Když vidíme, jaké zázračné věci se dějí při hypnóze, snadno můžeme získat dojem, že hypnotizér musí mít jakousi kouzelnou moc. Tak tomu ovšem není. Schopnosti dělat tyto věci měli všichni tito hypnotizovaní lidé i před tím, než se setkali s hypnotizérem. Nebyli však schopni užívat své síly, protože nevěděli, že ji mají. Jejich negativní představy ji zablokovali a udusili. Aniž si to uvědomovali, tito lidé si vsugerovali, že takových věcí nejsou schopni. A bylo by možná přesnější říci, že je hypnotizér spíš "odhypnotizoval", než zhypnotizoval.

Ať už si o sobě myslíte cokoli, ať už se považujete za jakkoli neúspěšné, všichni máte schopnost dělat všechno, co potřebujete ke štěstí a úspěchu. Máte schopnost dělat věci, o kterých se vám nikdy ani nezdálo. Všechny tyto schopnosti vám budou dostupné, jakmile změníte své negativní představy, které vás omezují.
www.doktorka.cz
stačí si věřit ..... A DOKÁŽETE VŠECHNO!! třeba i tohle...

Souvislost mezi city a nemocemi

21. dubna 2007 v 18:14 | dé.monická |  psychologie
Více než 70 % všech nemocí není fyzického, nýbrž tzv. psychosomatického původu.
Nemoc (postižená část těla) a emociální prvky
artritida - chybějící láska, nezdvořilost
vylučovací orgány - finanční starosti, lakota, materialismus, touha vlastnit
natržené vazivo - prosazování vlastní vůle, ať to stojí, co to stojí
prsa - sobecká láska
střeva, ledviny, játra - oplakáváni minulosti, negativní pocity
trvalá slabost, únava - finanční problémy
vyčerpanost - žárlivost, strach, nenávist, boj o moc
krk - povýšenost, tvrdohlavost, nepřizpůsobivost, nesnášenlivost
kožní onemocnění - žal
srdce - majetnická láska, hamižnost, pýcha, přeceňování sebe sama, zatvrzelost, necitelnost
bolesti hlavy - nutkavý syndrom
rakovina - odpor, hořkost, zmatené a zlomyslné myšlenky, neschopnost odpouštět, přecitlivělost, nejistota, chybějící náplň života
zánět plic - zlost, prudké deprese
žaludek, střevo - nejistota, špatné zkušenosti, "všecbno spolkne", nesoulad, nespravedlnost náladovost, finanční potíže, obavy
nadbřišek - strach, nenávist, vášeň, šok, spor
žaludek - přehnaná kritičnost, rozčiluje se i nad tím do čeho mu nic není, zatracování

Cynismus ...

21. dubna 2007 v 18:04 | dé.monická |  zajímavosti
Bez špetky cynizmu by se z většiny z nás stali nesnesitelní, naivní, přitrouble šťastní otravové), je však, stejně jako kokain, nebezpečnou drogou. Zatímco účinky cynizmu na vaši osobnost mohou být sice znatelné, ale relativně nevýznamné, jeho vliv na duši a koneckonců na celkové zdraví může být poměrně vážný. Cynikové nejsou nic jiného než zklamaní idealisté a často v sobě skrývají mimořádně citlivou duši.
Cynizmus je brnění, jímž se chráníte, aby vás svět plný lidí a událostí, jež zcela neodpovídají vašim (svého času nereálným) představám, (opět) nezranil. Používáte jej jednak k zamaskování strachu z dalšího zranění, jednak k částečnému vyjádření svého potlačovaného původního hněvu z prvního zklamání.

Cynizmus, podobně jako kokain, působí negativně na cirkulaci energie v hrudi (známou jako čchi ochrany srdce), protože jí brání v pohybu. V důsledku toho svalstvo a spojovací tkáně tvrdnou, aby otupily bolest. Pokud si ale čchi v hrudi zastavíte, snižujete sami sobě šanci, že se ještě někdy budete cítit naprosto v pohodě.
Možná nastal čas životu odpustit. Odpustit matce, otci, sourozencům, prarodičům, svým hrdinům, přátelům, partnerům, kolegům a lidem na ulici. Odpusťte Slunci, Měsíci, hvězdám, Zemi, přírodě a nekonečnému vesmíru. Odpusťte politikům, gangsterům . Odpusťte těm, kteří konci každé věty vyjedou nahoru, jako by se věčně ptali. Odpusťte počasí. Odpusťte osudu. Odpusťte dokonce i lidem, kteří k tmavomodrým kalhotám nosí hnědé polobotky. Především však odpusťte sami sobě - to, že jste byli po celá ta léta takovými cynickými mizery. Nastal čas jít dál . Možná vám v minulosti někdo způsobil bolest, ale znáte snad někoho, komu se něco takového nestalo ? Takových lidí asi moc nebude. Nemarněte proto zbytečně další energii snahou, aby se něco podobného v budoucnosti neopakovalo. Dá rozum, že bolesti se vyhnout nedokážete...ale bolest zraňuje pouze tehdy, jestliže se jí bráníte.

LOVE CALCULATOR

20. dubna 2007 v 22:54 | dé.monická |  láska
URČITĚ VYZKOUŠEJTE .... BUDETE ČUMĚT (DOSLOVA) :D DOPORUČUJU ...!!!!!!!!!!!!!!
     http://lovecalc.vypal.net/zjisteni383602


NUMEROLOGIE JMEN JE ZÁZRAČNÁ ....
 

Asi jen náhoda ....

20. dubna 2007 v 21:58 | dé.monická |  fotky
Johny Depp - 09.06.1963......blíženec
Brendon Flowers - 21.05.1981....blíženec
Colin Farrell - 31.05.1976............blíženec
Brandon Flower
Colin Farrell
Anketa ....

The killers

20. dubna 2007 v 19:48 | dé.monická |  fotky
toho chlapa úplně žeru .... asi si ho jednou vezmu ....( až se rozvede )
Brandon Richard Flowers ....... also known as( taky známej jako ) Penis McGee
narozen 21.5.1981 v Las Vegas

The killers - Bones

20. dubna 2007 v 19:14 | dé.monická |  texty a klipy
Come with me
We took a back road, we're gonna look at the stars
We took a back road in my car
Down to the ocean, it's only water and sand
And in the ocean, we'll hold hands
But I don't really like you
Apologetically dressed in the best
in the best from the heartbeat line
Without an answer, the thunder speaks from the sky
And on the cold, wet dirt I cry
And on the cold, wet dirt I cry

Don't you wanna come with me?
Don't you wanna feel my bones on your bones?
It's only natural
A cinematic vision ensued like the holiest dream
There's someone calling, an angel whispers my name
But the message relayed is the same
We'll wait* till tomorrow, you'll be gone
And it's gone to the dogs in my mind
I always hear them
In the dead of night
Bones calling, save me from this plight
But they can never wrong this right
Don't you wanna come with me?
Don't you wanna feel my bones on your bones?
It's only natural
Don't you wanna swim with me?
Don't you wanna feel my skin on your skin?
It's only natural
I never had a lover
I never had a soul
And I never had a good time
I never got gold
Don't you wanna come with me?
Don't you wanna feel my bones on your bones?
It's only natural
Don't you wanna swim with me?
Don't you wanna feel my skin on your skin?
It's only natural
Don't you wanna come with me?
Don't you wanna feel my bones on your bones?
It's only natural
Don't you wanna swim with me?
Don't you wanna feel my skin on your skin?
It's only natural

The killers - Somebody told me

20. dubna 2007 v 19:12 | dé.monická |  texty a klipy
Breaking my back just to know your name
Seventeen tracks and I've had it with this game
I'm breaking my back just to know your name
But heaven ain't close in a place like this
Anything goes but don't blink you might miss
Cause heaven ain't close in a place like this
I said heaven ain't close in a place like this
Bring it back down, bring it back down tonight
Never thought I'd let a rumor ruin my moonlight

Well somebody told me
You had a boyfriend
Who looked like a girlfriend
That I had in February of last year
It's not confidential
I've got potential

Ready? Let's roll onto something new
Taking its toll and I'm leaving without you

Cause heaven ain't close in a place like this
I said heaven ain't close in a place like this
Bring it back down, bring it back down tonight
Never thought I'd let a rumor ruin my moonlight

Well somebody told me
You had a boyfriend
Who looked like a girlfriend
That I had in February of last year
It's not confidential
I've got potential
A rushin', a rushin' around

Pace yourself from me
I said maybe baby please
But I just don't know now
When all I wanna do is try

[x3]
Somebody told me
You had a boyfriend
Who looked like a girlfriend
That I had in February of last year
It's not confidential
I've got potential
A rushin', a rushin' around

The killers - Romeo and Juliet

20. dubna 2007 v 19:09 | dé.monická |  texty a klipy